KarL Uilelea <uRYANo_685>

""

Post comment as:

luvShare the Luv (5 Luv left)

Attach a photo from your albums

 • Lotofaga Baraua Uilelea

  faku moa e fai ai se supo...

 • Salamasina Sanele

  happy birthday Ui...avaku le mea lea faamaguia ai lou aso fagau..xoxox

 • KarL Uilelea

  Kalofa e, ia bebo ua makua'i dry koe mago lava lolz..

 • Samasoni Nafatali

  Talofa Uso, O a mai lega iku? Ai ua kau uma le malulu o le kou akugu'u a? Ia o lea fo'i fa'akoa kau uma aku le malulu o legei akugu'u. O e kaalo po'o ua e fa'asaga e fai le aiga?hehehe. Vave alii oga ko'akele gai o oulua alo. Ia magnuia lava le saugi aku i le Sapati. Avaku le faku lea e fa'amafagafaga ai le po. Alofa aku uso.

 • Lotofaga Baraua Uilelea

  Talofa lava..ua mai oukou? Lea e malolosi uma makou..ia lea koa maua lea ose avagoa e bebo ai le comp a legei aiga..ae alofa aku ia Sina ma kamaiki lea e alolofa uma aku makou

 • Isa Leota

  Ia ua lelei moe umi ... ova lou kuluku lea ua iai! Ia okay la, ole a foi le umi e faakalikali ai se text?? LOL Okay hear from you soon. Maguia le aso:)

 • Isa Leota

  Ui e iai se lua kelefogi ole fale e vili aku ai e faakakau i kakou fogokaga ma mea e fai? Kalosaga mai gisi ole kakou au-fogo, le fogo lea ga e misia lol, e faigofie pe a vili aku ile landline ... fa'amolemole lava :)

 • Isa Leota

  Ole magaku o oe o Eva gae ke fai iai :L ... sau oe ma se kakou ulo koko alaisa ma kuu ga mea o le pepelo eiloa hahahaha ... maguia foi le vaiaso ...

 • LiNa Alefosio.

  helo oka oka fefe ko ah e iloa mai g o au lolz ia o lea foi ae malolosi uma ia kukusa uma kakou ua ova foi le malulu ia ua e iloa foi au o lea ou ke pikoguu luga gei lolz oka hope everythingz ok with you? gud to hear frum you!!!! se fai ma tingo mai lolz alofa aku ia a iai sou facebook g kago lea add au lolz leaga ua kau le magaia foi le bebo vaai ae koe tingo mai g amai lea o le faku lolz takcare alofa aku ia oe and the kidz mea mumu lea faamagaia ai lou aso dear!!!!!

 • Isa Leota

  Ui fa'amolemole le kakou fogo lea ua kolo mole aso sa gei (8 Aukuso) ile 2pm, fale o Samuga. Maguia feau ma galuega o legei vaiaso:)

 • Soo Siu Talatala

  malo sole??oa mai lou oe kamaikiki?:) lae alofa mai Koge ia oe:L magaia le au lakapi kauakiae a kamaiki ole guu lae fai,kaikai e puipuifaku n kovia.le lava le kolegi ae vave kele maka pe a igu le pia:) makuai lami ai lava le au fili a apia ga lakou kaaalo..lol,ia a fogo foi lea ua koe kolo kalu ai le kou le omai gi fogo vaai seiloga o meaai koa kou vave mai:L :L :L ..ok sole manuia galuega ole vaiaso. lau kasi lea ga aumai ia migi:)

 • Kereti Lotu

  E sao oe o le pauuga a lega e kasi e ese le malulu o legei akuguu.Gao le faigaluega a ma faappuu i le fale le mea lea e fai.Ok faafetai asiasi mai i sio matou pitonuu alofa atu manuia toe taimi o le sapati i legei aso.

 • Toese. Leaana

  oka glad to hear that u and fambam r fine...ia o lea foi e feola legei aiga...ova foi se pisi lakou ia kau update aku galuega a le malo kei kuli sesi...ia leaga e fai le kai blocking a le makou ofisa i websites ia ia o le mea lega ua seasea ai lava koe oo mai i le bebolo...ia heres my addy toese.uelese@sbs.gov.ws tinko mai pea avagoa...manuna le wkend...regards to u n fambam.....

 • Lotofaga Baraua Uilelea

  sole ua mai oukou?lea e seki uma makou alofa aku mo oukou uma...

 • Lotofaga Baraua Uilelea

  happi niu yea....

 • Lotofaga Baraua Uilelea

  malo ui,oa mai oukou,alofa aku ia sina ma kamaiki..... kusikusi mai,lae alofa aku makou uma.....

 • Moega Uilelea

  sole oa mai lega iku, o feola ea poo ua kafea uma i le sunami

 • Lotofaga Baraua Uilelea

  Hi big brada ua mai oukou?ia lea e maguia uma makou igei..ia lea koa maua se avagoa e bebo ai ile ph ale kkou koeaig..ia lea makou ke i ma manai ma log kig lea e omai e asi sik..ia koe fikaui akili alo4 aku ia oukou uma..

 • Uilelea-Petaia Aiga

  hey cuz, just dropping by to see how you and the family are doing. all is well here. everyone is good. send our love to the family and take care! love, angie