If you are using Internet Explorer 6, you may not have the best Bebo experience. Please consider upgrading.

Annibyniaeth i Cymru

os ganddoch chi facebook?? http://www.facebook.com/home.php?ref...

2/20/09 | me too! | Reply

Become a Member

28 luv

 • Profile views: 2,052
 • Group created: November 2007
 • www.bebo.com/annibyniaeth-am-byth
Post a Comment:

About Me

Tagline
Rhyddid a parhad i'n iaith, Annibyniaeth yw darfiad y daith
Me, Myself, and I
EIN HUCHELGAIS YW ANNIBYNIAETH I GYMRU
I GREU GWLAD SYDD YN BAROD AM ANNIBYNIAETH
AC I GEFNOGI EIN MAMWLAD.
DYLAI BOD YN BOSIB I NI GAEL YR HAWL I DDWEUD EIN BOD NI'N DDINASYDDION CYMRU - YN GYMRY RHYDD A BALCH

OUR AMBITION IS TO CREATE A FREE INDEPENDENT WALES
TO HAVE THE FREEDOM TO CALL HIMSELF/HERSELF A CITIZEN OF WALES!
MAKE WALES AN INDEPENDENT STATE AND BE PART OF THE MOVEMENT TO BRING WALES A FREE COUNTRY AGAIN!!

---------------------------------

MAE CYMRU YN WLAD OND AR HYN O BRYD MAE'N CAEL EI BRADYCHU GAN Y DEYRNAS GYFUNOL.

WALES IS A COUNTRY IT IS NOT A PART OF BRITISH SUPPRESSION!!

-----------------------------

Rydym ni yn cefnogi Plaid Cymru! y blaid sydd yn cefnogi annibyniaeth! yr UNIG blaid yng Nghymru sydd yn Cefnogi pobl Cymru ac nid yn ganolog i Lundain. :D
We support PLAID CYMRU the only party made in Wales for the people of Wales :D
www.plaidcymru.org/

CEFNOGWCH BLAID GENEDLAETHIOL CYMRU! ar BEBO
PLAID CYMRU!| http://www.bebo.com/plaidcymruifanc |

close Forum

close Blog

 • Pam Annibyniaeth!

  Beth mae Annibyniaeth yn golygu i chi?

  Os ydych chi fel minnau yn cefnogi Annibyniaeth i Gymru beth yw eich rhesymau?

  A'i ramant ydyw? A'i Synhwyred ydyw? Neu gwrth Prydeindod?

  Dyma'r cwestiynau dwi wastad yn cael fy ngofyn.

  Wel dyma chi fy hateb i!

  Dwi'n cefnogi annibyniaeth i Gymru am nifer o resymau hynny yw!

  1| Ni ddylai un wlad cael ei reoli o dan wlad arall
  2| Ni ddylai unrhyw iaith gael ei ddisodli gan iaith arall
  3| Ni ddylai unrhyw gwlad arall ddylanwadu dros wlad arall
  4| Pam ddylwn ni cymryd hunaniaeth ffug gwleidyddol pan mae un hanesyddol hynafol balch gennym yn barod.
  4| Mae ein heconomi ni yn dioddef o dan y system Prydeindod yma - Polisïau sydd yn gweithio yn Llundain a'r de ddwyrain yn cael ei gwthio yng Nghymru ond nad ydynt yn helpu ni o gwbwl maent yn ein gwanhau ac yn niweidio'r Economi bregus yn gyson.
  5| Yng Nghymru mae gennym ni bwgan o Brydeindod - Llafur a'r Ceidwadwyr , Pleidiau Seisnig sydd yn ganolog i Lundain? Ni fydd Llafur na'r Ceidwadwyr byth yn rhoi Cymru'n Gyntaf yr unig blaid sydd yn gwneud hynni yw PLAID CYMRU.
  6| Nawr mae gennym ni Cynulliad mae'r pleidiau yn gweld bod y cefnogaeth am refferendwm a mwy o bwerau i'r cynulliad yn cynyddi a mae hyn ond yn newydd da i'r symudiad Cymru'n Annibynnol.

  Cefnogwch Annibyniaeth i Gymru, Os nad ydych yn credu gall ein heconomi arloesi os petasent yn Annibynnol ac yn wlad rydd rydych yn aneglur gyda'r Sefyllfa. Yr unig ffordd a all Gymru symud ymlaen yw i fod yn wlad rhydd.

  0 Comments 252 weeks

 • I'M NOT INTO POLITICS

  So you say your not into politics.....YET.....you complain there's too much trash on the streets, you complain there's not much cops, you complain your nation's flag cant be flown in a international game, you complain the taxes are too high......
  MOST OF THE THINGS IN YOUR LIFE RUN THREW POLITICS....be a part of it...be a part of a political Party that can help you and your family, and make your country a better place to live.....POLITICS IS A PART OF LIFE, BE A PART OF IT, ITS WHY YOU AGREED TO JOIN THIS GROUP

  Chi'n deud bo ganddoch ddim diddordeb a gwleidiadaeth? wedyn chi'n cwyno fod y trethi ry uchel, fod dim lawer o bobis ar y stryd, ...... mae gwleidiadaeth yn ran o bywyd BYDDWCH YN RAN O GWLEIDIADAETH! ma'r grwp yma yn gefnogi nw hefyd
  yn GEFNOGI PARTI GWLEIDIADIOL, CEFNGWCH PARTI NI OS CHI'N CEFNOGI GRWP NI :D

  0 Comments 254 weeks

 • 20 o Rhesymau am ANNIBYNIAETH

  1.Llywodraeth Deurnas Unedig wedi profi fod ni all edrych ar ol y wlad, mae'r wlad wedi weld tyfiant ar troseddi, mae afrif wedi ei greu gan rhai ieuenctid, a mae bywyd mor drud!! mwy o heddlu ar y stryd
  http://www.plaidcymru.org/content.ph...

  2.Collant disg ar bethau personol am danom n!i, a mae'r llywodraeth llyndain dal heb ffeindio nhw!!

  3.YSGOLION LLEIOL ar draws Cymru yn goro cau gan fod y llyowdraeth Cymru methu talu y cyngor i edrych ar ol nhw....pwy sy efo pres ni?? LLUNDAIN!!

  4.Heddlu Cymru yn cael cyflog wael, a does dim lawer ohonynt yn y trefi a dinasoedd enwedig gyda nôs

  5.MAE CYMRU YN WLAD, GYDA IAITH, FFLAG AG ANTHEM CENEDLAETHIOL, FELLY DYLA NI GAEL LLYWODRAETH NI'N HUNAN

  6.MAE polisiau PLAID CYMRU yn lawer well na llafur, ceidwadwyr a.y.y.b mae'r parti yn defnyddio synwyr cyffredin, mi allwn ni COELIO nhw!
  -stopio nicwliar yn y byd yn cyfri DU!!
  -Scrapio GCSE'S A LEFELAU A i pethau lawer well,
  -->pobl o dan 16-defnyddio bws neu tacsi am dim! i mynd unrywle yng Nghymu
  Dim yn cwylio fi?? ewch i wefan nhw = www.plaidcymru.org

  7.OLYMPICS!!- rydym ni ddim yn cael rhoi fflag/baner wlad ni, mae hyn yn dangos fod y byd ddim yn weld ni fel wlad ond yn rhan o llywodraeth Lloegr.MAE RHAID DANGOS FOD NI'N WLAD!

  8.Nid ydynt yn cael defnyddio iaith ni yn busnesau fel Tescos Thompson a.y.y.b! mae rhaid i ni dangos fod wlad ydym ni! ac mae hawl i ni defnyddio ein iaeth yn ein wlad!

  9.Rydym ni wedi cael digon ar atalion gan LLOEGR a'i lywodraeth yn Llundain syn deuth ni be i neud.

  10.AMAETHYDDIAETH-mae amaethyddiaeth yn cymru yn wael, ffermwyr yn cael prisiau ISEL ar stoc ac arabl ...i gyd achos archfarchnadoedd loegr, mi all lywodraeth cymru talu amaethwyr mwy i edrych ar ol ei fferm ar ymgylchedd ac i wneud siwr fod ffermwyr yn cael pris teg, a ffermydd fach yn cael yr un faint o grantiau a ffermydd mawr.

  11.PRISIAU TAI- Prisiau tai isel, scrapio 'council tax' A cael pobl ar y dol i waith!! Plaid Cymru
  www.plaidcymru.org

  12.CYMRU DIM AR Y UNION JACK!, FELLY PAM DYLE NI FOD RHAN O PRYDAIN?

  13.DIM DYLED MYFYRWYR (student debt) myfyrwyr yn cael grantiau digon teg i talu costau prif ysgolion a colegau!

  14.Os mae Cymru yn mynd yn annibyniaeth!! BYDD LLOEGR YN COLLI ALLAN.. a bydd economi lloegr yn mynd lawr....DIM NI!

  15.TYWYSOG CHARLES-scrapio y teitl Prince of Wales, fordd o dangos i Cymru fod lloegr dal yn perchenogi'r wlad

  16.MAE economi Cymru yn uwch a mae lawer o busnesau fach yn dyfu!!...ond mae rhaid cael help gan llywodraeth i Cymru, mae Plaid am helpu busnesau fach y wlad! ac i creu Cymru sydd yn gynaliadwy ac yn edrych ar ol y AMGYLCHEDD

  17.Rydan wed wedi cael digon ar polisiau Llywodraeth lloegr sydd yn meddwl fod nhw'n GWYBOD POB PETH AM CYMRU! ANNIBYNIAETH NAWR!

  18.UNITED KINGDOM- dim yn wneud synwyr, 4 gwlad mewn un wlad???
  -british day gan GORDON BROWN ac i pawb canu anthem cenedlaethiol lloegr (prydain)BBC YN CREU RHAGLENI AR FAINT MOR PRYDFERTH YW Y PRYDEINWYR YN ENWEDIG Y SAESONS....I GYD YN RHAN O BRITISH PROPAGANDA!!!

  19.Mae cymru yn barod at annibyniaeth, mae rhaid cael cyn i iaith a diwilliant y wlad DIFLANNU!

  20.Mae pob wlad yn y byd yn heuddu annibyniaeth ac i rhedeg heb wlad arall yn rheoli nhw! NID TIBET YDYM NI A NID CHINA YW D.U....felly mae genym ni y gyfle i fotio am annibyniaeth!! ac i cefnogi annibyniaeth ein wlad

  FOTIO AM MWY O PWER I LYWODRAETH CYMRU YN Y REFFERENDWM 2011
  FOTIWCH AM ANNINYNIAETH!

  EICH PARTI EICH LLAIS- www.plaidcymru.org

  0 Comments 257 weeks

close Video Box

help

close The Wall

close Comments

Post comment as:

Share the Luv (5 Luv left)

Attach a photo from your albums

 • Alaw
  luv Alaw

  treiglad yn y teitil plis

  12/6/10
 • Elgzda
  Elgzda

  MA pwb yn cytuno heblaw lloegr!! cymon y meibio glyndwr

  10/20/09
 • Plaidcymruifanc
  Plaidcymruifanc

  click ^

  9/5/09
 • Chris Walsh
  Chris Walsh

  welsh doesn't need 2 be taught more in schools people should just wanna learn welsh, u hear on the tv nearly everyday how learning a new language is easy just get 1 of those packs

  7/28/09
 • luv Tom R

  I found this on-- https://www.blogger.com/comment.g?bl... Me, Myself am not a welsh speaker, my dads family ALL are, but sadly I'm not :( , Welsh needs to be improved in schools alot! x-D AN indepedent Wales is my only wish so far in my life,,, I may be a meer 16 year old, But I'm spreading the word to every friend I know, And I'll ask them to join! , Y Ddraig Goch shouldn't be on the Union Flag... The reason? Lloegr is home to the Saxons... Foreigners, No Briton nation should be joined to a Germanic mess like that! All the other Celtic/Briton nations have pulled out from the olympics which has made my day! Come on Cymru!... Annibyniaeth Nawr! + I know some German so nipping over the other side of the Welsh border, I could help tell what they're saying. I even have the Welsh Independence Movement Symbol on my hand for ALL to see! xD

  7/12/09
 • Rhys
  luv Rhys

  people who have added tell ur welsh friends come on

  7/11/09
 • Official Missing Emily Machado
  Official Missing Emily Machado

  Emily may be in Brazil. She may be in the company of her non-custodial mother. They may still be in the local Chicago area or they may have travelled out of state. Emily's ears are pierced. Her nickname is Emma. Emily is 3 years old; she has blonde hair, blue eyes and went missing March 27th 2008. If you have any information please contact us at michael@bringemilymachadohome.com Please visit Emily’s new official website and sign her guestbook to show your support www.bringemilymachadohome.com Sign Emily’s abduction petition at http://www.gopetition.com/petitions/... For the person or persons that know the whereabouts of Emily there is a $500.00 reward, if you have the information on her whereabouts please email Michael@bringemilymachadohome.com TO DOWNLOAD A COPY OF EMILY'S POSTER PLEASE CLICK ON THE FOLLOW LINK https://share.acrobat.com/adc/docume...

  2/15/09
 • Shilly
  Shilly

  Cymru Rydd Show support for the cause! Free Wales! http://www.freewebs.com/srs8ctd/ Fight for Freedom! Unity in Defiance!

  1/4/09
 • Mel Toozer
  luv Mel Toozer

  Dwi'n cael llond bol o pobl yn y stryd yn cwyno amdanom ni yn siarad iaith ein wlad! Os mae nhw eisiau byw yma ddylsen nhw dysgu ein iaith neu mynd nol i lle mae nhw'n dod! Cymru Am Byth! Gobeithio ryden ni yn cadw ein annibyniaeth! xxxx

  12/20/08
 • It'S Grapes
  luv It'S Grapes

  dis actually wrks 1-say a boy or grl's name u want 2 b with 2 . times. 2-say ur best frend's name 5 times. 3-post this comment to 5 bands. 4-press f8. 5-u will c ur crushes name x . xx dis actually works

  11/16/08
 • KiddoOo
  luv KiddoOo

  dis actually wrks. 1-say a boy or grl's name u want 2 b with 2 . times. 2-say ur best frend's name 5 times. 3-post this comment to 5 bands. 4-press f8. 5-u will c ur crushes name x . xx dis actually works

  11/16/08
 • - Brian O'Driscoll 11/16/08
 • It'S Grapes
  It'S Grapes

  make me a mod bois rwy yn cymro gryf iawn ond os ni moin ei annibyniaeth mae rhaid ymladd am e dim ai ddwylo ond gyda geiruau

  11/15/08
 • Welsh Rugby Fanpage 11/7/08
 • Katie
  luv Katie

  Cymru am byth!!! rhaid cael ein hawliau!!! xxx

  11/6/08
 • Fran Finnegan
  luv Fran Finnegan

  Hope wales gets its independence in irish but my mam is welsh the irish will get the north back

  10/28/08 via Mobile