If you are using Internet Explorer 6, you may not have the best Bebo experience. Please consider upgrading.

Sisilia 'Atukihakautapu Sikalu Manoa

TOKAA SIEKU TAMAI OFA REV LUKE TAULANGA SIKALU OFA KE KE TOKA HE NONGA AE 'OTUA

9/20/11 | me too! | Reply

Add as Friend
 • Female, Luv 335
 • from Pangaimotu, Toula Vv, citizen (Ha'ateiho) now residing in Mesa Arizona USA
 • I am Married
 • Profile views: 5,211
 • Last active: 11/18/12
 • www.bebo.com/SisiliaSikaluM
Post a Comment:

My Timeline

close About Me

Me, Myself, and I
Once upon a time........i'll tell you next time......:L :L :L :L :L :L
Music
Salakaue, Salakaue 'oku fefe 'ae vau 'ae hulali!!!!!
Films
faiva fakakata 'a TINITINI, HOPISI mo MATALA'ILOSE
Sports
ako kakau
Scared Of
ki he'eku tangata'eiki (Big Daddy)
Happiest When
my bank a/c is not overdraft :L :L :L :L :L
The Other Half Of Me
Petiola Sateki Vaipulu

Petiola Sateki Vaipulu

my partner-in-crime

close Video Box

help

'EIKI KO E 'OFA 'A'AU

close Widgets


RockYou! Slideshow
View  | CreateRockYou! Slideshow
View  | Create


close Blog

close Games

close Posse

close Slideshows

>>   My Slideshow
24 photos

close Whiteboard

 • helow

  toko ki'i fie say helow atu pe kiakoe mo e familia. luv u sosososo much eee. take care

  Sesisio Finautooa 0 Replies
 • Hello

  Hi Silia,
  hey mahalo koe toki fklea atu eni ia e fuoloa aupito ta'efelongoaki e. Mou sii fefe hake? mau sai pe homau feitu'u ni. koe busy pe he fanau. Koe fklea atu pe sio hifo kiho lite e. Ofa atu Lia nd famili teu toki kohi atu

  Pelenaise Taufui 0 Replies
 • Sokopeti

  ok, now I found her. Ta 'oku sai pe ho'omou bebo he 'oku fakalangilangi ai a Sokopeti. We haven't seen a few days. We miss her so much. Kapau 'oku mou 'alu 'o 'eva noa'ia 'a po pea tuku mai heni ke mau mohe.

  Malia 0 Replies

close The Wall

close Comments

Post comment as:

Share the Luv (5 Luv left)

Attach a photo from your albums

 • Mnmntu
  luv Mnmntu

  hi Lia, 'ofa lahi atu kia koe moe familii he taufa kuo too. 'ofa pe ke fakanonga mei langi 'ae mamahi moe 'ofa kuo motuhia 'i he pule ta'ele'eia 'ae ta'ehamaii. 'ofa lahi atu moe lotu

  9/26/11
 • Louena T
  luv Louena T

  Hi Lia mate ofa atu k koe he taufa kuo to tonu ho lotofale ka tau fkfetai pe he koe pule ia ae maonioni pea kuo ikuna e he tangataeiki palesiteni ae tau lelei ofa atu moe lotu

  9/20/11 via Mobile
 • Joycelyn Sikalu
  luv Joycelyn Sikalu

  Ofa atu ka koe lia and the fam mei hena..... ofa lahi atu joy

  9/19/11
 • Keasi Toutai
  luv Keasi Toutai

  malo ia faifai pea ke ki'i malolo hifo he ngaue pa'anga ...lol mou fefe hake fuoloa ho'o lilo ee fefe hake vela hena ....toki kohi mai ha'o faingamalie ee...'ofa atu

  6/29/11
 • Keasi Toutai
  luv Keasi Toutai

  hey fefine malo e tau moe feitu'u na ko e tu'u atu pe 'o drop atu ki'i bowl fruit koena ki ho ki'i b/day ee....'ofa atu

  6/6/11
 • PetuLisa Tuionetoa Pulu
  luv PetuLisa Tuionetoa Pulu

  Lia, 'ofa pe ke si'i sai pe, pango si'i me'a kuo hoko, 'ikai tau si'i pule ka 'oku tau fkmalo pe 'oku tau 'ilo tetau toe fktaha moho tau ki'i famili.. 'oku mau 'ofa lahi atu kia koe moe toenga si'o ki'i famili ee.. 'ofa lahi atu, Lisa & Misi moe famili.

  4/20/11
 • Michelle J. 'Aho
  luv Michelle J. 'Aho

  Lia mou fe2 hke?fuoloa etau fepuligki e,iky hmea le2i homau 2liki koe foi nz navel orange pe ena n ala tokoni a2,ofa a2 kmou3 e

  4/8/11 via Mobile
 • PetuLisa Tuionetoa Pulu
  luv PetuLisa Tuionetoa Pulu

  Ta'ahine Sisilia, mou fefehake? 'ikai ha me'alelei ke fai 'aki e 'eva koe si'i tu'u mai pe moe 'ofa lahi meiho mau ki'i famili.. 'ofa pe 'oku tau 'inasi he mo'uilelei tatau, mau 'ofa lahi atu ee. Lisa, Misi moe famili

  4/6/11
 • Kaufonogamuli 'Ae Tu'I
  luv Kaufonogamuli 'Ae Tu'I

  Helllooooo!!!..:* koe kii fo'i 'apele ena kii pau'u lahi ko soko eee...:L :L :L :L mau nofo pe moe ogoua a Uhila o laulau ka Soko moe talamai e Uhila oku kau he ha'u o 'omai a Amelia mo Siketi...pau'u ia ikai pe ke toe fai mai....'ai na oku iai ha fo'i hui ia oku hala hono fa'u'akiiii...:L :L :D :L :L :D :L :L ...mhalo koe fo'i hui ena ia ne too meia 'Atama ne ikai ke tui fakalelei ia kia Ivi kae ma'u ia 'e Soko...hahahha mate he kataaa...:L :L :L .... Nane

  3/30/11
 • KAli N Finaulilo Afu
  luv KAli N Finaulilo Afu

  HELLO LIA MOU FEFE HAKE. KOE TUU ATU PE KE SHARE E LOVE AND SAY HELLLO ATU KIHE BRIDE E FINAU N KALI AFU

  3/15/11
 • PetuLisa Tuionetoa Pulu
  luv PetuLisa Tuionetoa Pulu

  Lia mou sai pe? koeni koe famili eni mo'ui lelei pe, koe si'i fka'ua'u atu pe 'ofa homau ki'i famili, 'ofa lahi atu.. Lisa moe famili

  3/14/11
 • Michelle J. 'Aho
  luv Michelle J. 'Aho

  Lia mou fe2 hke?fuoloa ae puli e,koe koloc fkvve a2 pe nke toe puli koe iky au a2 foi plum ae kauleka,ofa a2 Solo n Otoota

  3/11/11 via Mobile
 • KAli N Finaulilo Afu
  luv KAli N Finaulilo Afu

  HELLO LIA MOU FEFE HAKE. FUOLOA E TAE LOMI ATU KOE MOUA PE HE FAI E PUI E VAIVAI MO KALI HAHAHA KOENI MAU SAI ATU PE MEI HENI KO LOLA PE SII MISS KAU ARIZONA, SII TOE IAI HA NEWS? TOKI LOMII MAI HAO FREE E MR N MRS AFU

  3/2/11
 • Taila Tautuaa
  Taila Tautuaa

  Lia hello fefe hake, fefe hake a kau mea mei he Otumuomua --- hange ko e lau malo mo e Kelesi ke tau kei inasi ai he moui -- ko au eni naaku hau o omi a Siu mo e ongoleka a Mele ne nau o ange o mau Kilimasi pea ikai ke fie foki mai ho uncle pea ko au eni neu hau o omi kinautolu. Kuo u nofo pe he putu o Soko ou sio loto mai pe kia koe mau nofo pe i tua e palepale ti mo homau ngaahi tau patetele ----- hange ko e lau tau fkfetai pe ko ia naa ne foaki ko ia pe kuo ne toe too --- kuo u laulau mai pe mo Loviana mo Fonua hoo fklaulau loto ange a e aho ko ia --- ka e hange ko e lau kuo mole a e Kakai ko e Afiona pe a e maka e lauikuonga -- Ofa atu kia Seni mo e ongoua -- kau ka alu atu ki hena teu toki ta atu -- heiikai fai ha fuoloa koeuhi ko e fanau --- ofa atu / taila

  3/1/11
 • One Miles Group
  luv One Miles Group

  hello lia ke fefe hake moe famili mei hena ok oku ou ofa atu

  2/23/11 via Mobile
 • PetuLisa Tuionetoa Pulu
  luv PetuLisa Tuionetoa Pulu

  Ta'ahine Lia mou si'i fefehake? fefehake ho ki'i famili, kataki fuoloa si'i puli, 'oku mau 'ofa lahi atu.. fkfiefia he fanongo kihe ongoongo fkfiefia koia ho ki'i famili, koe tapuaki moe fktokolahi ai pe 'o nomuka:L :L Lia malo pe 'ofa 'ae Tamai Hevani tau kei manava mo'ui, mau 'ofa lahi atu 'ofa pe 'oku ke si'i ma'u pe ha mo'ui lelei, pehee kihe toenga e famili ee. 'ofa lahi atu 'aupito Lisa moe famili

  2/23/11
 • KAli N Finaulilo Afu
  luv KAli N Finaulilo Afu

  HELLO TOKOUA KE FEFE HAKE? KOENI MAU SAI PE KOE SIANA ENI KUO OSI TAU MAI PEA NAU TAU MAI NAUTOLU KAU ALU AU O NGAUE PEA KOENI NAU ALU NAUTOLU IA O NGAUE KAU AA HAKE ENI O ELA HE MEANI. OFA ATU N HAPPY NEW YEAR E. MALO SII MAU MOLI MAHALO KE OSI ILO PE OKU OU TU'ULU EE HEHEHE KAI KE TUKU PE HENA OKU AONGA KA KOE KAE SAI AI LEVA HEIILO NAA FAI AI HA NGELENGELE AI KE AI HA BABY LOLZ. MUCH LUV FINAU N KALI

  12/29/10
 • Mnmntu
  luv Mnmntu

  G'day Manoa family, fakafeta'i pe ki he 'Eikii he tauhi mo'ui tau toe a'usia 'a e 'aho fkkoloa ni. 'Pea 'ofa ke mou ma'u ha KILISIMASI FIEFIA pea kei toka 'a 'ENE melinoo 'i hotau ngaahi familii ke haofaki kitautolu ke tau ma'u ha ta'u fo'ou fonu 'i he tapuaki mo ha monu'ia. 'ofa lahi atu Ma'afu family

  12/25/10
 • Siu Hevava
  luv Siu Hevava

  hello SOKOPETI LUVB LELA

  12/11/10
 • KAli N Finaulilo Afu
  luv KAli N Finaulilo Afu

  HELLO KO HO MOU ONLINE ENA MEI FE. KOENI TOKI OSI E SOKI MOE KII CUZ O ANA MEI NZ PEA OHOVAL,E SIO KIHE FREN REQUEST. KUO MOU ALU PE OKU MOU KEI SAN BRUNO PE? OFA ATU TO U GUYS WE MISS U GUYS ALREADY AND MAKE SURE KEKE AA O FKAA AA KIHE ONGO PILOT KAMOU OO O TAU HA MEA KAE SII FKOFA LOLA HANE OFA ATU KHE ENE KII FOI BALL VAINGA HAHAHA I MEAN KII FOI BONE KOENA NE MOU ALU MOIA :L :L :L :L :L MATE HE KATA. OFA ATU E KA MOU TOKI LOMI MAI HA MOU TAU KI ARIZONA MUCH MUCH OFAZ, FINAU MOEKU PELE

  12/6/10