If you are using Internet Explorer 6, you may not have the best Bebo experience. Please consider upgrading.

Ofila To'A

""Oh I miss a lot my ofaanga""

9/12/11 | me too! | Reply

Add as Friend
 • Female, Luv 314
 • from 'U2uL@u P3 'en! !@.<cupid>
 • Last active: 9/12/11
 • www.bebo.com/OfilaT
Post a Comment:

About Me

Me, Myself, and I
Oh Hello, Bula, Aloha n malo lelei to all the kakai out tea, ko kita ko e fefine ';o e 'api fiefia mei he kolo talaa u know o_O , if u want to know more about myself ';o fa mai kohi mai kia kita eeeee he ki'i peessssiiii eeeee.
The Other Half Of Me
Cherry Boy
Music
aLl Da s0nGs!...
Films
alL da FiliPin3s Movi3s
Sports
:P aLl da Sp0rTs!..:P
Scared Of
tAnGulu LueLUe P3
Happiest When
Spend tYms wiF maH F@ms..

close Video Box

help

An Angel to Watch Over Me

close Widgets


lds postersCheck out my Slide Show!
View  | CreateCheck out my Slide Show!
View  | Create


close Polls

close Blog

close What Type OF Girl Are You?

close Dancing Baby

Say hello to BABY AMI !
BABY AMI is more popular than 50.3% of all babies
Poke Baby Tickle Baby
Get 5 points for tickling or poking me!
Want a dancing baby on your profile? Choose from several different babies!

close Smilies


:):) Smile
:)):)) Big Smile
:(:( Sad
:D:D Grin
:o:oOh
:O:O Oh My God
:L:L Laugh
;);) Wink
>:(>:( Grrr
:Z:Z Sleep
:P:P Tongue Out
;o;o Sly
:B:B Buck Teef
8)8) Shades
<moon>[moon] Moon
<leprechaun>[leprechaun] Leprechaun
<2011>[2011] 2011
<relax>Relax
o_Oo_O Trippy
:*:* Kissy
@_@@_@ Eye Roll
:DD:DD Mega Grin
:/:/ Indifferent
^^;^^; Sweat Drop
<awesome>Awesome
<luv>Luv
<luvarrow>[luvarrow] luvarrow
<antiluv>[antiluv] antiluv
<sweets>[sweets] sweets
<infatuated>[infatuated] infatuated
<rose>[rose] rose
<bebo>[b] Bebo
<mobile>Mobile
<sparkler>[sparkler] Sparkler
<redhat>[redhat] Redhat
<snowman>[snowman] Snowman
<light>[light] Light
<present>[present] Present
<dreidel>[dreidel] Dreidel
<snowflake>[snowflake] Snowflake
<2010>[2010] 2010
<clover>[clover] Clover
<rednose>[rednose] Rednose
<pumpkin>[pumpkin] Pumpkin
<cupid>[cupid] Cupid
<gold>[gold] Gold
<silver>[silver] Silver
<bronze>[bronze ] Bronze
<bebosummer>[bebosummer ] Bebosummer
<vampire>[vampire ] Vampire
<skull>[skull] Skull
<ghost>[ghost] Ghost
<brains>[brains] Zombie
<wild>[wild ] Green
<fresh>[fresh ] Yellow
<snappy>[snappy ] Orange
<flirty>[flirty ] Red
<sweet>[sweet ] Pink
<classic>[classic ] Purple

close Games

close Posse

close Whiteboard

close The Wall

close Comments

Post comment as:

Share the Luv (5 Luv left)

Attach a photo from your albums

 • Liseti Tolungamaka
  Liseti Tolungamaka

  Hi Fila mou fefe hake? kuo foki atu e 'ofa'anga pe 'ikai ko eni 'oku mau sai atu pe mei heni 'ikai ha me'a lelei ia he 'api ni fklea hamu pe teu toki ta'o ha ki'i fo'i ma 'a uhu pea toki 'atu ai ha fo'i ma 'a e kau leka.'ofa lahi atu kamoutolu.

  9/29/11
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Fila ko e ha me'a 'a e hoa 'oku fai heni heheeeee 'oku 'ikai ke toe 'i ai foki ha faito'o ia 'o e ta'elata ko e inu'i atu pe ha ki'i vaipala heheeee mate 'ita atu hena ko eni mau teuteu pe ki he tau hono ua kou tui pe 'e fai he 'Ikale ha me'a eeeeeee 'ofa lahi atu ka koe mo e fanau ko ena ha ki'i hot chocolate keke mafa ki ai.

  9/12/11
 • - Lesieli - 9/10/11 via Mobile
 • - Lesieli -
  luv - Lesieli -

  drop vave pe ke share atu e moli pala koeni :)

  8/25/11
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Fila 'atu ki'i fo'i fruit ko ena ma'ae tamaiki mo e 'ofa lahi atu kamoutolu hono kotoa.

  8/25/11
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Fila me'a hu tonu mo'oni ko e ki'i la'i moli mo e moho mai 'eku ki'i ta'o ma ko eni kei vela mo e fu'u kkonga pata heheee ko ena ha'o fo'i ma mo e ki'i kkonga pata ko ena ke mou ma'u mo e kau leka eeeeee 'ofa lahi atu kia koe mo e toe e family tkecare n God bless.

  8/19/11
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Fila mou fefe hake? ko eni sai atu pe mei heni afe mai pe ke tuku'i atu ki'i kane pulumasima ko ena ke 'ai 'aki ha'amou la'i pele 'ofa lahi atu kamoutoluhono kkotoa

  8/10/11
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Hi Fila, Ko eni mau sai atu pe mei heni tatau pe mo eni he momoko 'io na'e ki'i puke ka ko eni kuo si'i sai ko e toki hu mai eni he tuku 'a e ngaue fksio ha fu'u me'i ma ke lamu heheeeeee atu ki'i hot chocolate ko ena keke mafana ai 'ofa lahi atu kamoutolu.

  8/6/11
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Fila malo ta ko ena mou lelei pe ko eni mau sai pe pea ko e momoko atu e taimi ni ia ko eni na'e fai e 'ai vaisiaine 'a Sea ko ena ha'o ki'i bowel keke mafana ki ai 'ofa lahi atu kamoutolu hono kotoa.

  7/2/11
 • - Lesieli -
  luv - Lesieli -

  Hi fila! hala tuumalie koe kakai kehe ia ku toho vahe :) Vaivai eni fiefia heku talaage ha'u Sima 'auhu :) luv y'all!

  7/1/11 via Mobile
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Ki ora Fila malo mu'a tau mo e tauhi 'api mei hena mou fefe? ko mautolu eni mau lelei atu pe mei heni 'ikai ha me'a fo'ou ia ko e na tatau ai pe ki'i fo'i meat pie ma'ae tamaiki 'ofa lahi atu kamoutolu hono kotoa

  5/26/11
 • Pouvalu Totau
  Pouvalu Totau

  Aloha & Malo e lelei The To'a Family Malo mua tau mo hotau kii fonaua na. Pea malo mua sii fklea mai o vakai mai kimautolu ko kimautolu eni oku mau kei sii moui lelei atu pe mei he feituu ni. Oku mau sai pe sai pe moe taahine ako mei BYU moe taahine faifekau mei CA oku na sai pe. ofa atu kiate kimoutolu hono kotoa hena mou nofo a ofa atu The Totau Family.

  5/20/11
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Fila malo mu'a si'i 'a'ahi mai ko e pango 'ikai ha me'a lelei e 'api ni Ko e toki hu mai he tuku ngaue hola mai tangutu he fu'u me'a ni kae toki fai ha ki'i haka kapau 'e ma'u ha me'a ke 'ai 'aki ha haka heheeeeeee 'ofa lahi atu kamoutolu ki'i fo'i fkmokomoko ena ma'ae tamaiki.

  5/19/11
 • MIss My Bubaspa Lyk Crazy
  luv MIss My Bubaspa Lyk Crazy

  sii eee fila oua hoha'a koe kiai tuku pe ka au ke bebo taemotu pe he taimi a minoru eh lolz heheh koia koeni koe hala pe ha mea e fai pau afe mai au ia ki he ni o bebo eh felau ka mau kae fire au lolz..koena ki fei mea ena ma koe moe hoaa moe fanau eh 'ofa atu ka vaka :L :L :L

  5/17/11
 • - Tapenisi -
  luv - Tapenisi -

  Hello Fila! koeni koe maloo pe... Sori atu fuoloa e mama'o meihe tuliki koeni... lahi e 'ofisa kolo ia he taimi ia he facebook kae tataaitaha chek e tuliki ni.. haaha hauee... motu'a moa ta'ane ee... hahaha.. Haue, he'ikai pe ke galo.. koe me'a eni ia ku ui koe sio hioa he tuliki koeni ee... haaha.. koeni kou sai pe.. tuku kalasi pea fai age mai e 'a'ahi kihe tuliki ni .. kou si'i mate 'ofa atu ka mou3... koehaa ka galo ai! 'ae pilinisesi moe hako.. kou 'ofa atu ka mou3 fila.. 'ofa atu ka ami mo seta!

  5/17/11
 • Kimuli
  luv Kimuli

  Hey oua e tolo ena looool kei hala hoa fila mahalo e toki vakai osi ha tau e 2mei heni eeeeeee malo mua e ofa atu he ongoua i api eeeee mau tolu eni mau sai pe malo pe moe ofa a lagi eeeee koia naamau fesiofaki mo vaha nae au mai pe kihe emau feituu 2hrs pea puna ia ki saltlake kihe ongo2 @ i fiefia eku mom he sio kihoo tuogaane but mamahi heena mavae eeeee. Mau ofa atu kia koe moe fam

  5/16/11 via Mobile
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Hi Fila, ko eni mau saipe fefe moutolu? fiefia ma'u pe ho'o fa'a 'a'ahi mai hange pe 'oku tau 'i motu eeeeee ko e fklea mai pe kau teuteu ki he ngaue keke totongi 'aki e fale na'a fktu'u ha taha ki hala eeee heheheeeeeeeeeee ko ena ha mou ki'i lunch 'ofa lahi atu kamoutolu hono kotoa

  5/16/11
 • Kimuli
  luv Kimuli

  HAPPY MOTHERS DAY FILA OFA KEK MAU HA SAPATE FONU TAPUAKI ...OFA ATU

  5/4/11 via Mobile
 • Liseti Tolungamaka
  luv Liseti Tolungamaka

  Fila mou fefe? ki'i fo'i fruit ena ma'ae kau kiti eee 'ofa lahi atu

  5/1/11
 • 'Aisea To'A
  luv 'Aisea To'A

  ay mou fefe hake.ko eni te mau foki atu a pogipogi ok ofa atu.............

  4/24/11